jatek
Fooldal
tájolo

A Természetjáró és Sí Sportegyesület természetjáró szakosztályának története

Ferihegyen az első turistaszervezetet néhány természetet és gyaloglást szerető repülőtéri munkatárs alapította 1960 októberében. A szakosztály igen gyorsan fejlődött, és megalakulása után egy-két évvel már közel 100 fős taglétszám alakult ki. A repülőtéri technikai lehetőségeknek köszönhetően minden évben részletes színes, képes túra- és eseményprogramot sikerült kiadni. A fejlődés töretlenül folytatódott mind a tagság létszámát, mind a megtett túrák számát tekintve. Az LRI 1973-ban történt kiválása után a szakosztály változatlanul nyitott maradt mindkét cég (MALÉV és LRI), illetve a kívülállók felé is. Megindult a szakosztályon belüli szakosodás (sziklamászás, magashegyi-, gyalogos-, kerékpáros-, barlangi túrázás).

Benke Rezső

1994-ben a MALÉV SC Természetjáró szakosztályának akkori vezetéséből 3-an, a túracsoport 10 túravezetője közül 8-an, valamint a tagság 2/3-a kivált és 1995 januárjában megalapította a Budapesti Természetbarát Körön belül a Ferihegyi Benke Rezső Természetjáró Szakosztályt. A névadó, Benke Rezső, előbb a MALÉV főkönyvelője, majd 1973-tól nyugdíjazásáig az LRI Gazdasági Igazgatója volt. 1990-ben bekövetkezett haláláig a MALÉV SC vezetőségi tagja és a természetjáró szakosztály aktív túravezetője volt. Keze alatt túravezetők nemzedékei nőttek fel. Nevét szakosztályunk a család hozzájárulásával használja. A szakosztály lendületes fejlődésnek indult. A repülőtéren újabb és újabb cégektől csatlakoztak hozzánk túrázni vágyó emberek, taglétszámunk tartósan 200 fő fölé emelkedett. A régi és az újonnan végzett túravezetők változatos programokat kínáltak határainkon belül és évente kétszer-háromszor közeli országaink magas hegységeiben a túrázni szándékozóknak.

2001-ben a BTK vezetője, Tholt Albert elhunyt. A BTK keretei közt lehetetlenné vált a működésünk, ezért 2002-ben csatlakoztunk a Budapesti Természetbarát Sport Szövetséghez. A BTSSZ több önálló egyesülettel működött, de nem volt önálló szakosztálya. Bemutatkozásunk után örömmel fogadtak minket.

Céljaink - az Alapszabályunkban foglaltak szerint - a fiatalkorúak természettudatos nevelése, a természetvédelem gyakorlati megismertetése, a túravezetői utánpótlás oktatása. Túravezetőink hatalmas és sokirányú tapasztalattal rendelkeznek, és ezt szeretnék átadni a fiataloknak is. Szakosztályunk mottója - „Járóképes kortól járóképes korig” - szerint minden korosztály részére megfelelő túraprogramot biztosítunk. Kiadásainkat a tagdíjakból, közcélú adományokból és alapítványi támogatásokból fedezzük.