jatek
Fooldal
tájolo

MTSZ Minősítési szabályzat

A minősítés célja: a rendszeres sportjellegű természetjárás elismerése, ez­által ilyen tevékenységre való állandó késztetés.

A minősítés feladata: szakáganként, követelményszint szerint összevet­hető, egységes teljesítményrendszer biztosítása.

A minősítés rendszere: fizikai teljesítményen alapuló, időhöz kötött, egy­másra épülő, folyamatosan növekvő követelményeket támasztó teljesítmény­rendszer. A fokozatok többször is megszerezhetők, a legmagasabb megszer­zett minősítés nem évül el.

A minősítés fokozatai:

  1. Bronzjelvényes természetjáró
  2. Ezüstjelvényes természetjáró
  3. Aranyjelvényes természetjáró
  4. Érdemes természetjáró
  5. Kiváló természetjáró

Általános feltételek:

Természetjáró minősítést csak az kaphat, aki mind a teljesítés időszaka alatt, mind a minősítés időpontjában érvényes Magyar Természetbarát Szö­vetség igazolvánnyal rendelkezik és a teljesítést egyéni túranaplóval doku­mentálja.
Minden fokozat csak a megelőző megszerzése után teljesíthető.
Gyalogtúrázás és síelés szakágakban a teljesítés alsó korhatára a betöltött 6. életév, más szakágakban a betöltött 10. életév. A minősítésnek felső életkori határa nincs.
A minősítés alapegysége a szakágak sajátosságait figyelembevevő pontérték. Az egyes fokozatok megszerzéséhez a szabályzatban megfogalmazott feltéte­lek teljesítése szükséges. A pontok egy, vagy több szakágban vegyesen is összegyűjthetők. (Egy túrán belül is kombinálhatók a szakágak.)
A 20 pontot el nem érő egynapos túrák és városnézések nem értékelhetők.
A teljesítési időnek csak felső határa van (rövidebb időn belül is teljesít­hető).
Valamennyi fokozat teljesítése egyszer – szülés, betegség, stb. miatt – megszakítható.
A túrák itthon és külföldön egyaránt teljesíthetők.
A túrák teljesítése nincs létszámhoz kötve.

A követelmények részletezése, illetve a pontszámítás módja

A. Gyalogtúrázás

Pontozás:

1 km = 1,5 pont, illetve természetjáró tájékozódási versenyeken 1 km légvonaltáv = 3 pont.
Minden 100 m szintemelkedésért +2 pont jár.
Alföldi túrákért túranaponként +2 pont jár. (A minősítés szempontjából alföldi túrának számít az a síkvidéki túra, amelyen a szintemelkedés nem haladja meg a 100 métert.)
Az I-II. és a XII. hónapokban túranaponként +3 pont jár.
Többnapos túra esetében naponként:

Ha a többnapos túra sátorozással történik, úgy minden éjszakáért:

B. Magashegyi túrázás

(Erdőhatár feletti túrázás. Ez a Kárpátokban és Közép-Európában általában 1500 m tengerszint feletti magasságban történő túrázást jelent.)

Nehézségi fokozatokKalauzidő szerinti minden óráértMinden 100 m szintkülönbségért
 IV–IX. hónapbanX–III. hónapbanfelle
1. Magashegyi völgyi túra (Menedékházhoz, vízeséshez, tengerszemhez)6 pont7 pont2 pont
2. Gyephavasi túra (hágó, gerinc, csúcs)8 pont10 pont2 pont1 pont
3. Sziklatúra (fal kiépített biztosítással, gerinc, csúcs)8 pont12 pont4 pont2 pont
4. Biztosítást igénylő alpesi túra (biztosított mászó út, gleccser)14 pont18 pont5 pont3 pont

Többnapos túra, illetve sátorozás többletpontjai azonosak a gyalogtúrák pontszá­maival. Egy túrán belül is az eltérő nehézségű szakaszokat napi bontásban, külön-kü­lön kell pontozni

C. Túrakerépározás

Csak a KRESZ szabályainak megfelelő túrák minősíthetők.
Pontozás:
1 km műúton = 0,5 pont Minden 100 m szintemelkedésért +1 pont
1 km terepen = 1 pont Minden 100 m szintemelkedésért +2 pont
Többnapos túra esetén naponként:
Sátorban töltött éjszakáért:

D. Vízitúrázás

Önálló hajóvezető csak a 14. életévét betöltött személy lehet.

1 km evezés pontértéke
* A víz nemzetközi besorolásaVI–VIII.IV–V. és IX–X.XI–III.
hónapban
Állóvíz1,51,62,3
Folyóvízlelelelelele
ZW (szelid víz) A–C121,22,41,53
WW (vad víz) I.1,41,72,1
WW (vad víz) II.1,72-2,6-
WW (vad víz) III.2,12,53,2
WW (vad víz) IV.33,64,5
WW (vad víz) V–VI.679-

* A vízitúrázó szakirodalomban alkalmazott, nemzetközi rendszer szerint, vízsebességek és akadályok alapján minősített túraútvonalak.

A környező országok vízitúra útvonalainak besorolása a külföldi szakiroda­lomban megtalálható. A magyar víziutak minősítését az MTSZ Vízitúra Bizottsága elkészítette és körleveleiben, illetve a Turista Magazinban közzétette. Sátorban töltött éjszakáért:

Hajóátemelésért +3 pont jár.
A teljes vízitúra-felszerelés szállításáért +25 pont jár.
Egy túrán belül is az eltérő nehézségű szakaszokat külön-külön kell pontozni.

E. Túravitorlázás

Pontozás:

1 km vitorlázás pontértéke
 VI–VIII.IV–V. és IX–X.
 hónapban
Túravitorlázás0,7 pont0,8 pont
Szörfözés1 pont1,2 pont

A tárgyévben még fel nem keresett kikötő (túrahely) igazolt érintése: +10 pont
Túra közben telephelyen kívül töltött éjszaka: + 3 pont
MVSZ túraversenyen részvétel igazolt befutással: + 5 pont

F. Síelés

Mindenfajta síelés – alpesi, futó és túra – pontozható.
Pontozás:
1 óra = 6 pont
Többnapos túra esetén naponként:

Nyílt sítúrán való részvételért: + 5 pont
Síalpinista rallyn: +10 pont jár

G. Barlangi túrázás

Barlangi túraként az idegenforgalmilag kiépítetlen barlangok (barlangjáratok) értékelhetők.

Nehézségi fokozatPontérték óránként
1. Mászást különösebben nem igénylő járatok:7
2. Egyszerű, biztosítás nélküli mászásokat magábafoglaló járatok:11
3. Biztosítást igénylő járatok:14
4. Csak kötéltechnikával teljesíthető járatok:22

Vizes járatok, vagy egyéb különleges körülmények eggyel magasabb fokozat­tal számítandók. (A 4. fokozat esetében 30 pont.)
A magyarországi barlangok (járatok) nehézségi fokozatait az MTSZ Barlang Bizottsága tartja nyilván.

Az egyes fokozatok teljesítésének feltételei

I. A bronzjelvényes természetjáró
Legfeljebb 1 éven belül teljesít 500 pontot.

II. Az ezüstjelvényes természetjáró
Legfeljebb további 1 éven belül teljesít újabb 800 pontot.

III. Az aranyjelvényes természetjáró
Legfeljebb további 2 éven belül teljesít újabb 2300 pontot. Ebből 500 pontot táj-, illetve országismertető túramozgalom,* vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni. (A kettő nem vonható össze! A túramozgalmon belül egy útvonal, vagy egynapos tú­ramozgalom csak egy alkalommal számolható el.)

IV. Az érdemes természetjáró
Legfeljebb további 3 éven belül teljesít újabb 4000 pontot. Ebből 1000 pon­tot táj-, illetve országismertető túramozgalom,* vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni az aranyjelvényes fokozatnál leírt feltételek szerint.
Gyalogos szakág esetén feltétel az Országos Kéktúra teljesítése, vagy az Alföldi Kéktúra és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra együttes teljesítése. (E feltétel alól akkor mentesül a teljesítő, ha az egyéb szakág(ak)ban legalább 1000 pontot gyűjtött össze.)

V. A kiváló természetjáró
Időhatár nélkül teljesít újabb 15000 pontot egyéb feltétel nélkül.

*Túramozgalom: természetbarát szervezetek által kiírt, nem meghatározott napon (napokon) rendezett, hanem öntevékenyen, folyamatosan teljesíthető hosszabb-rövidebb túrák. Leg­többször útvonalhoz kötöttek, vagy érintő pontokat tartalmaznak (pl. Országos Kéktúra, ... megye természetjárója, Vízi Nagy Kör, Országos Kerékpáros Körtúra, Lehel-túra, stb)

Az igazolás rendje
A túrázó túranaplóját folyamatosan vezeti (ezüst minősítésig a túrafelelős is végezheti). A túranapló alapján a bronz minősítést az egyesület (szakosztály) végzi.
Az ezüst minősítést a városi (kerületi), illetve ahol ilyen nem működik, a me­gyei (budapesti) minősítési albizottság (felelős) végzi.
Az arany minősítést a megyei (budapesti) minősítési albizottság (felelős) végzi.
Az érdemes és kiváló minősítést az MTSZ minősítési albizottsága végzi.

Jelvények átadása

A jelvény átadásáról, lehetőleg ünnepélyes keretek között a minősítési foko­zatot odaítélő szervezetnek kell gondoskodnia.

Egyéb

Ezen szabályzat az 1990. évi többször módosított Minősítési Szabályzat egységes szerkezetben.

Hatálybalépés ideje: 2005. január 1.

A korábban megszerzett érdemes természetjáró fokozat elnyerése óta a hi­telt érdemlően igazolt túrák - visszamenőleg is - a kiváló fokozatba beszámít­hatók. A korábban megszerzett minősítések az új szabályzat hatálybalépésével sem évülnek el.