jatek
Fooldal
tájolo

TERMÉSZETJÁRÓ MINŐSÍTÉS

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Kik kaphatnak természetjáró minősítést?

Csak MTSZ-tagok érhetik el a különböző minősítési fokozatokat?

A Szabályzat feltételei között első helyen szerepel, hogy a teljesítés ideje alatt a túrázónak MTSZ-tagsággal kell rendelkeznie. Vagyis nem számolhatók el azok a túrák, amelyeket még a tagság megszerzése előtt teljesítettek.

Most léptem be a szakosztályba, így MTSZ-tag is lettem, de már több éve túrázom. Beszámíthatom ezeket a túrákat a minősítéshez szükséges pontszámba?

Sajnos nem, csak MTSZ-tagként szerzett pontok számíthatók be.

2. Kérdések a pontszámítással kapcsolatban

Hogyan számoljam el azt a 3 napos túrát, ahol az első és az utolsó napon vittük az összes holminkat, de mivel a szállásunk egy helyen volt, a köztes napon kis hátizsákkal tekeregtünk?

Csillagtúrának. A megtett távolságból és a teljesített szintemelkedésből számított pontokhoz még három pont (3 nap * 1 pont) adható.

Hogyan számoljam el azt a többnaposnak induló túrát, ahol egyik este valaki olyan rosszul lett, hogy másnap hazajöttünk?

Ha a szállás nem sátorban van, akkor (a pluszpontok szempontjából) a tényleges túranapok számítanak. Ha viszont sátorozásról van szó, akkor az utolsó éjszaka még beleszámít (mivel ott a pluszpontok minden eltöltött éjszakáért járnak).

A téli túra pluszpontjait csak december első és február utolsó napja között lehet megkapni, vagy nagy hóban később is?

Csak a megadott hónapokban, vagyis decemberben, januárban és februárban, függetlenül a tényleges időjárástól.

Ha a szintemelkedés nem 50-re végződik, vagy a km érték nem egész szám, azért még lehet törtpontokat kapni? A végső pontszámot hogyan kell kerekíteni ilyenkor?

A kerekítés általános szabályai szerint kell eljárni.

Teljesítménytúrák is beszámítanak a minősítésbe?

Igen, általában a teljesítménytúra-kiírások tartalmazzák is az ott elérhető minősítési pontszámokat (MTSZ-pont megnevezéssel). De teljesítménytúrák esetén is szükséges a túrajelentés készítése, az igazolólap, oklevél, menetlevél nem elégséges az elért pontok beszámításához. Ha valaki nem túravezető, akkor a teljesítménytúra igazolópontjainál bélyegezni kell a túrajelentést. Ha valaki nem fejezi be az adott teljesítménytúrát, a résztáv is beszámítható a fenti feltételek szerint.

Hogyan számolhatók ki a geocaching túrák és versenyek pontjai?

E túrák a jelenleg érvényes szabályozás szerint normál gyalogtúráknak számítanak. Így itt is alapelvnek tekintjük, hogy túrajelentés alapján fogadható el a teljesítés (amelyet, mint említettük, el kell látni bélyegzőkkel, ha nem túravezető vezeti a túrát). A megtett táv kiszámítása egy kicsit bonyolultabb lehet, mivel a kesserek gyakran árkon-bokron át, jelzetlen utakon keresik a célpontot. Ettől függetlenül a túrajelentésnek tartalmaznia kell az útvonalat (a kereskedelmi forgalomban használható térképek helyneveinek használatával). A geocaching versenyeket az MTSZ egyelőre egyfajta köztes szakágnak tekinti, mivel a hagyományos gyalogtúrázás és a túraversenyek jellegzetességeit is felmutatja. Pontszámításuk megegyezik a túraversenyek pontszámításával, de a túrajelentés írásának követelményei itt is adottak

3. Túrajelentések

Hogyan készíthetek túrajelentést?

Idézzük az MTSZ álláspontját: a túrák igazolása csak és kizárólagosan az MTSZ-ben kapható hivatalos „Túrajelentés” nyomtatványon fogadható el. Ha a túrán történik valamilyen baleset, egyéb esemény, akkor a biztosító, rendőrség, bíróság ezt az „okmányt” fogadja el a túra igazolásának. (Mellékelve még a Szakosztályi Túratervet és a Szakosztályi Túranaplót, ezek a szakosztály túratevékenységére vonatkozó okmányok).

Mit tartalmaz a túrajelentés?

Ajánlott, hogy a túrajelentést bélyegzőkkel, pecsétekkel hitelesítsük (vendéglátóhelyek, túramozgalom bélyegzői, vasútállomás stb., bármi elfogadható, ami a helyszínt igazolja). Ha valaki igazolt túravezető, akkor ettől eltekinthetünk.

Mit tegyek, ha saját szervezésű túrán vettem részt, amely a szakosztályon belül nem volt meghirdetve?

Túrajelentést kell róla készíteni. Ebben az esetben viszont mindenképpen bélyegzőkkel kell ellátni a jelentést – még túravezetőnek is.

Mi történik a leadott túrajelentésekkel?

A leadott túrajelentések a szakosztály irattárába kerülnek, ennek alapján minősítjük a tagjainkat. A szakosztály évente egyszer – rendszerint a januári szakosztályi találkozón – a jelentések összesített adatai alapján jutalomban részesíti a legtöbb túranapot teljesítő tagot, de az érdekesség kedvéért ki szoktuk számolni a legtöbb kilométert megtevő, a legnagyobb szintemelkedést megjáró társainkat is.

A túrajelentések összesítő füzete a Szakosztályi Túranapló. Ide beírva kapják meg a túrajelentések a sorszámukat, amit kérésre a minősítést teljesíteni akaró túrázó bevezet az Egyéni Túranaplójába.

4. Egyéni túranapló vezetése

Honnan szerezhetek be egyéni túranaplót?

A Magyar Természetbarát Szövetségnél (1065. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II.em.3.).

Kötelező az egyéni túranapló vezetése?

Igen. Ennek kitöltéséhez természetesen segítséget nyújtunk. A letöltések között található az egyéni túranapló digitális lapoldal-változata is, amely megkönnyíti a kitöltést és az esetleges módosítást is.

Hogyan kell kitölteni az egyéni túranaplót?

Az Egyéni Túranapló hátsó fedlapján található a Kitöltési Útmutató. Ennél jobbat mi sem tudunk.

Miért van szükség túrajelentésre és túranaplóra is?

A Túrajelentés az a hivatalos igazolás a szakosztály felé, amely bizonyítja a túra sikeres vagy sikertelen lebonyolítását, az abban részt vevők körét. Az egyéni túranapló viszont a minősítéshez szükséges dokumentum.

5. Minősítés elismertetése

Már megkaptam a bronz és az ezüst jelvényt is, és szeretném az aranyat is megkapni, a túranaplóm szerint összegyűlt a szükséges pontszám. Mi a teendőm?

Tanácsos megkeresni a szakosztály minősítési megbízottját. Ő a Szakosztályi Túranapló alapján a pályázó rendelkezésére bocsájtja az alapul szolgáló túrajelentések sorszámát. Ha ez is beírásra kerül (Kitöltési Útmutató), a megbízott átveszi az Egyéni Túranaplót, majd a szakosztály vezetőjével igazoltatja (pecsét, aláírás). Az Egyéni Túranaplót (Budapesten) ezután továbbítjuk a BTSSZ Gyalogtúra, Verseny és Rendezvény Bizottság Minősítési Felelőséhez.

Mivel mindig előfordulhat, hogy egy-egy túránál becsúszik valami számítási hiba, érdemes a túranaplóban a szükségesnél valamivel több túrát bejegyezni; ez egy aranyjelvény-aspiránsnál úgysem lehet komoly akadály. A maradványpontok pedig beszámítódnak a következő fokozatba, az Érdemes Természetjáró minősítésébe.

Fontos tudni, hogy az ellenőrzést végző bizottság a túrajelentést bekérheti a szakosztálytól. Más igazolást nem fogad el!